Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Mujinović Hamdija


Matični broj registra RKFBiH:
200000490


Licenca:
reg.br. 3040764221
10.05.2022..
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVICUS"
d.o.o. Zenica, ul.Bulevar Kulina bana
br.30, Zenica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7