Registar ovlaštenih revizora

Mujinović Hamdija


Matični broj registra RKFBiH:
200000490


Licenca:
reg.br. 3040128104
15.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 15.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVICUS"
d.o.o. Zenica, ul.Bulevar Kulina bana
br.30, Zenica


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7