Registar ovlaštenih revizora

Livančić Ivan


Matični broj registra RKFBiH:
200004840


Licenca:
reg.br. 3060757204
23.09.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 23.09.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7