Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Livančić Ivan


Matični broj registra RKFBiH:
200004840


Licenca:
reg.br. 3060405234
20.04.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7