Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Knežević Vedrana


Matični broj registra RKFBiH:
200004820


Licenca:
reg.br. 3090870233
18.08.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka
Vase Pelagića 2/IV, Banja Luka


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7