Registar ovlaštenih revizora

Ćesko Minela


Matični broj registra RKFBiH:
200004800


Licenca:
reg.br. 3090623202
20.08.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.08.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7