Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Konjić Elvira


Matični broj registra RKFBiH:
200004740


Licenca:
reg.br. 3090296231
27.03.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„A&A Consulting“ doo Sarajevo,
Merhemića trg bb, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7