Registar ovlaštenih revizora

Konjić Elvira


Matični broj registra RKFBiH:
200004740


Licenca:
reg.br. 3090290200
23.03.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 23.03.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
BP REVIZOR" d.o.o. Sarajevo
Envera Šehovića 44, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7