Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Berberović Aldiana


Matični broj registra RKFBiH:
200004790


Licenca:
reg.br. 3070375203
28.05.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.05.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7