Registar ovlaštenih revizora

Bajrović Samir


Matični broj registra RKFBiH:
200004780


Licenca:
reg.br. 3090404207
28.05.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.05.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7