Registar ovlaštenih revizora

Đedović Alma


Matični broj registra RKFBiH:
200004760


Licenca:
reg.br. 3090308200
24.04.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.04.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
"ASKOM" d.o.o. Sarajevo,
ul. Podgaj br.3, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7