Registar ovlaštenih revizora

Đedović Alma


Matični broj registra RKFBiH:
200004760


Licenca:
reg.br. 3090586219
05.07.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"ASKOM" d.o.o. Sarajevo,
ul. Podgaj br.3, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7