Registar ovlaštenih revizora

Brkić Matea


Matični broj registra RKFBiH:
200004750


Licenca:
reg.br. 3080315207
03.04.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 03.04.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
REVIVA d.o.o. Ljubuški,
ul. Andrijice Šimića bb, Ljubuški


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7