Registar ovlaštenih revizora

Altumbabić Vildana


Matični broj registra RKFBiH:
200004670


Licenca:
reg.br. 3031172194
29.11.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.11.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7