Registar ovlaštenih revizora

Livančić Nikola


Matični broj registra RKFBiH:
200004710


Licenca:
reg.br. 3060213208
04.03.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.03.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7