Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Livančić Nikola


Matični broj registra RKFBiH:
200004710


Licenca:
reg.br. 33060249236
23.03.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7