Registar ovlaštenih revizora

Dujmović Sonja


Matični broj registra RKFBiH:
200004700


Licenca:
reg.br. 3070001205
07.02.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 07.02.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7