Registar ovlaštenih revizora

Čergić-Lisičić Aldina


Matični broj registra RKFBiH:
200004660


Licenca:
reg.br. 3031155199
21.11.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 21.11.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7