Registar ovlaštenih revizora

Đurđić Dragan


Matični broj registra RKFBiH:
200004650


Licenca:
reg.br. 3121058196
25.10.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 25.10.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7