Registar ovlaštenih revizora

Gabela Aldijana


Matični broj registra RKFBiH:
200004630


Licenca:
reg.br. 3090909197
20.09.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.09.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
GO FINANCE d.o.o. Sarajevo,
Bulevar Meše Selimovića 81a, Sarajevo


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7