Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Gabela Aldijana


Matični broj registra RKFBiH:
200004630


Licenca:
reg.br. 3091177224
12.09.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"BAKER TILLY RE OPINION" d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića 81a, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7