Registar ovlaštenih revizora

Zahirović Azra


Matični broj registra RKFBiH:
200004610


Licenca:
reg.br. 3040889192
16.09.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 16.09.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVICUS" doo Zenica,
Bulevar Kulina bana 30, Zenica


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7