Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Zahirović Azra


Matični broj registra RKFBiH:
200004610


Licenca:
reg.br. 3041230222
15.09.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVICUS" doo Zenica,
Bulevar Kulina bana 30, Zenica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7