Registar ovlaštenih revizora

Mešinović Elma


Matični broj registra RKFBiH:
200004620


Licenca:
reg.br. 3091289227
22.09.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7