Registar ovlaštenih revizora

Mešinović Elma


Matični broj registra RKFBiH:
200004620


Licenca:
reg.br. 3090883194
11.09.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.09.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"KAFTAN" d.o.o. Jajce
Maršala Tita 53, Jajce


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7