Registar ovlaštenih revizora

Golijanin Miljana


Matični broj registra RKFBiH:
200004580


Licenca:
reg.br. 3120793199
03.09.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 03.09.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"DŽAFEROVIĆ" d.o.o. Sarajevo
ul. Branilaca Sarajeva br.5/3, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7