Registar ovlaštenih revizora

Bećirbašić Azra


Matični broj registra RKFBiH:
200004600


Licenca:
reg.br. 3090800198
04.0892019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.09.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"DELOITTE" d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7