Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Zovko Ana


Matični broj registra RKFBiH:
200004570


Licenca:
reg.br. 3073688214
07.03.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"FINACO-R" d.o.o. Mostar,
Stjepana Radića 31 (Tržni centar Mostar), Mostar


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7