Registar ovlaštenih revizora

Vukoja Božo


Matični broj registra RKFBiH:
200000460


Licenca:
reg.br. 3080033107
08.03.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 08.03.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIDENT" d.o.o. Grude, ul. Trg Herceg Bosne br.4,
Grude


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7