Registar ovlaštenih revizora

Galić Martina


Matični broj registra RKFBiH:
200004550


Licenca:
reg.br. 3080746195
01.08.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 01.08.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"EKUS" d.o.o. Široki Brijeg,
ul. Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7