Registar ovlaštenih revizora

Galić Martina


Matični broj registra RKFBiH:
200004550


Licenca:
reg.br. 3081152229
04.08.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"EKUS" d.o.o. Široki Brijeg,
ul. Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7