Registar ovlaštenih revizora

Viteškić Sanjin


Matični broj registra RKFBiH:
200004560


Licenca:
reg.br. 3090721196
24.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIK" d.o.o. Sarajevo,
ul.Branilaca Sarajeva br.20, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7