Registar ovlaštenih revizora

Drljević Elma


Matični broj registra RKFBiH:
200004540


Licenca:
reg.br. 3090328190
24.04.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.04.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
„KPMG B-H" d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne broj 7-7a, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7