Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Tošanović Vitomir


Matični broj registra RKFBiH:
200004510


Licenca:
reg.br. 3040769220
18.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REKAPITAL" d.o.o. Bugojno,
ul. Sultan Ahmedova br.70, Bugojno


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7