Registar ovlaštenih revizora

Avdić Senaid


Matični broj registra RKFBiH:
200004490


Licenca:
reg.br. 3040117198
14.02.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 14.02.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7