Registar ovlaštenih revizora

Omerović Seid


Matični broj registra RKFBiH:
200004450


Licenca:
reg.br. 3040001194
24.01.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.01.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7