Registar ovlaštenih revizora

Kikanović Ramiz


Matični broj registra RKFBiH:
200004500


Licenca:
reg.br. 3060102195
11.02.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.02.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7