Registar ovlaštenih revizora

Mataradžija Adnan


Matični broj registra RKFBiH:
200000450


Licenca:
reg.br. 3090017116
19.06.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.06.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
"MERFI" d.o.o. Sarajevo
Ul. Porodice Ribar br. 37, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7