Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Mataradžija Adnan


Matični broj registra RKFBiH:
200000450


Licenca:
reg.br. 3090614235
12.06.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"MERFI" d.o.o. Sarajevo
Ul. Porodice Ribar br. 37, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7