Registar ovlaštenih revizora

Ajanović Dijana


Matični broj registra RKFBiH:
200004480


Licenca:
reg.br. 3040101192
11.02.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.02.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
RE-CONTROLING d.o.o. Zenica,
Branislava Nušića br. 7, Zenica


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7