Registar ovlaštenih revizora

Ajanović Džananović Dijana


Matični broj registra RKFBiH:
200004480


Licenca:
reg.br. 3040214227
07.03.2022
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
RE-CONTROLING d.o.o. Zenica,
Branislava Nušića br. 7, Zenica


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7