Registar ovlaštenih revizora

Ramović Ismet


Matični broj registra RKFBiH:
200000310


Licenca:
reg.br. 3090047188
27.12.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 27.12.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7