Registar ovlaštenih revizora

Lazarević Soldat Ivana


Matični broj registra RKFBiH:
200004440


Licenca:
reg.br. 3120045186
23.11.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 23.11.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7