Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Nasupović Sead


Matični broj registra RKFBiH:
200004430


Licenca:
reg.br. 3030949220
14.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
REVIZIJA NASUPOVIĆ d.o.o. Živinice
Ul.Oslobođenja S-4, br.74, Živinice


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7