Registar ovlaštenih revizora

Bratić Radoslav


Matični broj registra RKFBiH:
200004420


Licenca:
reg.br. 3120036185
10.09.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 10.09.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7