Registar ovlaštenih revizora

Hadžić Alen


Matični broj registra RKFBiH:
200004390


Licenca:
reg.br. 3090030184
07.08.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 07.08.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
"EURO-BIRO" d.o.o. Sarajevo
ul. Hifzi Bjelevca br.84, Ilidža, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7