Registar ovlaštenih revizora

Neretljak Jasmina


Matični broj registra RKFBiH:
200004380


Licenca:
reg.br. 3090029186
31.07.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 31.07.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA DERVI" d.o.o. Jajce
ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića br.17, Jajce


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7