Registar ovlaštenih revizora

Čaušević Lejla


Matični broj registra RKFBiH:
200004360


Licenca:
reg.br. 3090027180
13.07.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 13.07.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
"BILANS" d.o.o. Sarajevo,
ul. Ljubljanska 16a Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7