Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Čaušević Lejla


Matični broj registra RKFBiH:
200004360


Licenca:
reg.br. 3091600217
30.08.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"BILANS" d.o.o. Sarajevo,
ul. Ljubljanska 16a Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7