Registar ovlaštenih revizora

Grbavac Josipa


Matični broj registra RKFBiH:
200004340


Licenca:
reg.br. 3080339215
31.05.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7