Registar ovlaštenih revizora

Grbavac Josipa


Matični broj registra RKFBiH:
200004340


Licenca:
reg.br. 3080022183
04.05.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.05.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7