Registar ovlaštenih revizora

Bukovac Tadija


Matični broj registra RKFBiH:
200003340


Licenca:
reg.br. 3070017185
21.03.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 21.03. 2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7