Registar ovlaštenih revizora

Bahić Muamer


Matični broj registra RKFBiH:
200004300


Licenca:
reg.br. 3090015185
19.03.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.03. 2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7