Registar ovlaštenih revizora

Nasupović Nedžad


Matični broj registra RKFBiH:
200004260


Licenca:
reg.br. 3030008183
28.02.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.02.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
REVIZIJA NASUPOVIĆ d.o.o. Živinice
Ul.Oslobođenja S-4, br.74, Živinice


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7