Registar ovlaštenih revizora

Marić Ljerka


Matični broj registra RKFBiH:
200004240


Licenca:
reg.br. 3060721218
12.07.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7