Registar ovlaštenih revizora

Marić Ljerka


Matični broj registra RKFBiH:
200004240


Licenca:
reg.br. 3060011180
07.03.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 07.03.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7