Registar ovlaštenih revizora

Murtić Mirsada


Matični broj registra RKFBiH:
200004200


Licenca:
reg.br. 3090203211
28.05.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„UHY REVIDENT“ d.o.o. Mostar
Biskupa Čule bb, Mostar


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7