Registar ovlaštenih revizora

Kurtanović Senada


Matični broj registra RKFBiH:
200004210


Licenca:
reg.br. 3010006181
26.02.2021.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.02.2024.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7