Registar ovlaštenih revizora

Ibrahimović Nedim


Matični broj registra RKFBiH:
200004270


Licenca:
reg.br. 3090005186
13.02.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 13.02.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
„A&A Consulting“ doo Sarajevo,
Merhemića trg bb, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7