Registar ovlaštenih revizora

Krtalić Dragana


Matični broj registra RKFBiH:
200004230


Licenca:
reg.br. 3070004183
05.02.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 05.02.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7