Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Unkić Nahid


Matični broj registra RKFBiH:
200004180


Licenca:
reg.br. 3030035178
30.12.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 30.12.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7