Registar ovlaštenih revizora

Kolobarić Ankica


Matični broj registra RKFBiH:
200004170


Licenca:
reg.br. 3070029172
30.10.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 30.10.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7