Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Kolobarić Ankica


Matični broj registra RKFBiH:
200004170


Licenca:
reg.br. 3071214229
16.02.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7