Registar ovlaštenih revizora

Alibegović Sanela


Matični broj registra RKFBiH:
200004150


Licenca:
reg.br. 3010026171
22.09.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.09.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7