Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Spajić Marija


Matični broj registra RKFBiH:
200004110


Licenca:
reg.br. 3080720232
24.07.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
SIGMA REVIZIJA d.o.o. Široki Brijeg,
Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7